Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

PolandAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Freedland, Mark
Mitrus Leszek
Prassl, Jeremias

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Freedland, Mark
Mitrus Leszek
Prassl, Jeremias

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Freedland, Mark
Mitrus Leszek
Prassl, Jeremias