Jagiellonian University Repository

Eros i Tanatos, Kierkegaard i Jaspers : choroba na śmierć w "Zabliźnionych sercach" Maxa Blechera i "Sanatorium pod klepsydrą" Brunona Schulza

pcg.skipToMenu

Eros i Tanatos, Kierkegaard i Jaspers : choroba na śmierć w "Zabliźnionych sercach" Maxa Blechera i "Sanatorium pod klepsydrą" Brunona Schulza

Show full item record

dc.contributor.author Szymankiewicz, Błażej pl
dc.date.accessioned 2019-02-07T08:20:54Z
dc.date.available 2019-02-07T08:20:54Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/67802
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Eros i Tanatos, Kierkegaard i Jaspers : choroba na śmierć w "Zabliźnionych sercach" Maxa Blechera i "Sanatorium pod klepsydrą" Brunona Schulza pl
dc.title.alternative Eros and Thanatos, Kierkegaard and Jaspers : sickness unto Death in Max Blecher's "Scarred hearts" and Bruno Schulz's "Sanatorium under the sign of the hourglass" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 23-35 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 34-35 pl
dc.identifier.weblink https://doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/141873734/2_szymankiewicz_23_36+%281%29.pdf pl
dc.abstract.pl W tekście omawiam problematykę dzieł Brunona Schulza i Maxa Blechera (odkrywanego w Polsce rumuńsko-żydowskiego pisarza). Książki wymienione w tytule ukazały się w 1937 roku i można je zaliczyć do kręgu "literatury sanatoryjnej". Powieść Blechera prezentuje pewne strategie radzenia sobie ze śmiertelną chorobą i skończonością ludzkiego istnienia oraz związanym z nimi wyalienowaniem. Analizuję także podobne wątki w twórczości Schulza (choroba Ojca, motywy tanatyczne, erotyczne, temporalne). Obaj pisarze zdają się twierdzić, że śmierci oraz choroby jako sytuacji granicznych nie sposób poznać i opisać w kategoriach zrozumiałych/dostępnych dla ludzkiego języka, przynależą one bowiem do sfery "nieludzkiego", będąc jednocześnie czymś arcyludzkim. Odwołuję się do myśli takich badaczy, jak Paul Ricœur, Susan Sontag, Jerzy Franczak, Czesława Piecuch, a także do filozofii Sørena Kierkegaarda i Karla Jaspersa. pl
dc.abstract.en My article is an attempt to describe the problematic of Bruno Schulz's and Max Blecher's (a Jewish-Romanian writer) works; both novels, mentioned in the title, were pub-lished in 1937 and can be considered as the representation of "sanitarium literature".Blecher's novel presents certain strategies of dealing with a terminal illness and fini-tude of human existence. I'm also analyzing similar themes in the works of Schulz (Father's illness, thanatic, erotic and temporal motifs). Both writers seem to be saying that death and disease, as the limit situations, cannot be described in terms under-standable/accessible to human language. I refer to the ideas of such scholars as Paul Ricœur, Susan Sontag, Jerzy Franczak, Czesława Piecuch, and to the philosophy of Søren Kierkegaard and Karl Jaspers. pl
dc.subject.pl Bruno Schulz pl
dc.subject.pl Max Blecher pl
dc.subject.pl ironia pl
dc.subject.pl choroba pl
dc.subject.pl sytuacja graniczna pl
dc.subject.en Bruno Schulz pl
dc.subject.en Max Blecher pl
dc.subject.en irony pl
dc.subject.en illness pl
dc.subject.en limit situation pl
dc.description.number 21 (2) pl
dc.identifier.doi 10.26361/ZNTDH.09.2018.21.02 pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-02-07 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska