Jagiellonian University Repository

Rola i pozycja ustrojowa izb wyższych we współczesnych demokracjach : casus brytyjskiej Izby Lordów

Rola i pozycja ustrojowa izb wyższych we współczesnych ...

Show full item record

dc.contributor.author Soroka, Tomasz [SAP13014224] pl
dc.date.accessioned 2014-08-26T12:37:00Z
dc.date.available 2014-08-26T12:37:00Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 2082-5897 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/677
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Rola i pozycja ustrojowa izb wyższych we współczesnych demokracjach : casus brytyjskiej Izby Lordów pl
dc.title.alternative The role and political position of upper chambers in modern democratic states : the case of the British House of Lords pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 161-186 pl
dc.identifier.weblink https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/894 pl
dc.subject.pl bikameralizm pl
dc.subject.pl dwuizbowość pl
dc.subject.pl parlamentaryzm pl
dc.subject.pl izby wyższe pl
dc.subject.pl Izba Lordów pl
dc.subject.en bicameralism pl
dc.subject.en parliamentary system pl
dc.subject.en upper chambers pl
dc.subject.en House of Lords pl
dc.description.volume 3 pl
dc.description.number 5 pl
dc.identifier.eissn 2353-950X pl
dc.title.journal Horyzonty Polityki = Horizons of Politics pl
dc.title.volume Religijne wizje polityki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-03-12 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 1 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa