Jagiellonian University Repository

Risk management in enterprises listed on the Warsaw Stock Exchange : the role of formal and legal determinants

pcg.skipToMenu

Risk management in enterprises listed on the Warsaw Stock Exchange : the role of formal and legal determinants

Show full item record

dc.contributor.author Bąk, Sylwia [SAP14029915] pl
dc.date.accessioned 2019-02-06T15:33:34Z
dc.date.available 2019-02-06T15:33:34Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1733-2486 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/67777
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Risk management in enterprises listed on the Warsaw Stock Exchange : the role of formal and legal determinants pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 375-391 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 388-391 pl
dc.identifier.weblink http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-9-3.pdf pl
dc.abstract.en The aim of the present paper is to present the role of formal and legal determinants in risk management in enterprises listed on the Warsaw Stock Exchange. Theoretical part shows the essence, types and role of stock exchange risk in shaping risk management processes in stock enterprises. While the empirical part includes research findings from analysis of formal and legal requirements for risk management in this enterprise group. pl
dc.subject.en risk pl
dc.subject.en risk management pl
dc.subject.en Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, GPW) pl
dc.subject.en formal determinants pl
dc.subject.en legal regulations pl
dc.description.volume 19 pl
dc.description.number 9, cz. 3 pl
dc.description.publication 0,75 pl
dc.identifier.eissn 2543-8190 pl
dc.title.journal Przedsiębiorczość i Zarządzanie pl
dc.title.volume Współczesny marketing i zarządzanie : problemy, wyzwania, szanse i perspektywy pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-31 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska