Jagiellonian University Repository

Co to znaczy "tat tvam asi"? : zarys hermeneutyki Ramanudży

pcg.skipToMenu

Co to znaczy "tat tvam asi"? : zarys hermeneutyki Ramanudży

Show full item record

dc.contributor.author Marlewicz, Halina [SAP11014169] pl
dc.date.accessioned 2019-02-06T13:08:26Z
dc.date.available 2019-02-06T13:08:26Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1230-1493 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/67759
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Co to znaczy "tat tvam asi"? : zarys hermeneutyki Ramanudży pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 585-594 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 593. pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/publication/108164/edition/93808/content pl
dc.abstract.pl Hermeneutyka Ramanudży (1075–1140?), indyjskiego filozofa i teologa, głównego teoretyka odłamu wedanty wiśisztadwajta, opiera się na intrygującym splocie interpretacji języka i rzeczywistości przezeń przedstawionej. W tym splocie kategorie ontologiczne wspierają interpretację treści indyjskiego objawienia (śruti), a samo objawienie jest jedynym nośnikiem prawdy o strukturze rzeczywistości transcendentnej oraz jej relacji do świata. Ramanudża jest hermeneutą, lecz jego hermeneutyka ma określony cel, to jest rozumienie i rozumiejącą interpretację objawienia, które pozwala urzeczywistnić najważniejszy cel ludzkiego życia, a mianowicie duchowe wyzwolenie. W odkrywaniu sensus spiritualis indyjskiego objawienia Ramanudża operuje swoistą „ontologią rozumienia”, sterującą antycypacją i odkrywaniem tego sensu. pl
dc.subject.pl hermeneutyka pl
dc.subject.pl Ramanudża pl
dc.subject.pl wedanta pl
dc.description.volume 21 pl
dc.description.number 3 (83) pl
dc.description.publication 0,62 pl
dc.identifier.doi 10.2478/v10271-012-0099-x pl
dc.identifier.eissn 2300-2573 pl
dc.title.journal Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-08-06 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2012 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0