Jagiellonian University Repository

From flip to slow rotation-spin reorientation process in Tm_{2-x}Tb_{x}Fe_{14}B observed by Mössbauer spectroscopy

pcg.skipToMenu

From flip to slow rotation-spin reorientation process in Tm_{2-x}Tb_{x}Fe_{14}B observed by Mössbauer spectroscopy

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa