Jagiellonian University Repository

Czy Tomasz Hobbes był liberałem?

Czy Tomasz Hobbes był liberałem?

Show full item record

dc.contributor.author Kimla, Piotr [SAP11017778] pl
dc.date.accessioned 2015-05-08T10:49:31Z
dc.date.available 2015-05-08T10:49:31Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0070-2471 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/6770
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Czy Tomasz Hobbes był liberałem? pl
dc.title.alternative Was Thomas Hobbes a Liberal? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 77-89 pl
dc.identifier.weblink http://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/672/581 pl
dc.description.volume 66 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,86 pl
dc.identifier.doi 10.14746/cph.2014.46.1.02 pl
dc.title.journal Czasopismo Prawno-Historyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-09-05 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa