Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rola i pozycja ustrojowa izb wyższych we współczesnych demokracjach : casus brytyjskiej Izby Lordów

Rola i pozycja ustrojowa izb wyższych we współczesnych ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa