Jagiellonian University Repository

Tyrfostiny : drobnocząsteczkowe inhibitory kinaz tyrozynowych

pcg.skipToMenu

Tyrfostiny : drobnocząsteczkowe inhibitory kinaz tyrozynowych

Show full item record

dc.contributor.author Klein, Andrzej [SAP11004187] pl
dc.contributor.author Kisielewska, Joanna [USOS57492] pl
dc.date.accessioned 2019-02-05T07:46:41Z
dc.date.available 2019-02-05T07:46:41Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.issn 0324-833X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/67507
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Tyrfostiny : drobnocząsteczkowe inhibitory kinaz tyrozynowych pl
dc.title.alternative Tyrphostins small-molecular inhibitors of tyrosine kinases pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 477-494 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 491-494 pl
dc.identifier.weblink https://www.pbkom.eu/pl/content/tyrfostiny-%E2%80%93-drobnocz%C4%85steczkowe-inhibitory-kinaz-tyrozynowych pl
dc.subject.en tyrosine kinase inhibitors pl
dc.subject.en antitumor activity pl
dc.description.volume 34 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.eissn 2080-2218 pl
dc.title.journal Postępy Biologii Komórki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-02-05 pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii : Zakład Biochemii Ogólnej pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa