Jagiellonian University Repository

"Propaganda" jako termin naukowy polskiej politolingwistyki

pcg.skipToMenu

"Propaganda" jako termin naukowy polskiej politolingwistyki

Show full item record

dc.contributor.author Dudek-Waligóra, Gabriela [SAP14008667] pl
dc.date.accessioned 2019-02-04T12:38:27Z
dc.date.available 2019-02-04T12:38:27Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0081-7090 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/67456
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title "Propaganda" jako termin naukowy polskiej politolingwistyki pl
dc.title.alternative "Propaganda" as a scientific term for Polish political linguistics pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 12-24 pl
dc.description.additional Bibliogr. na s. 20-22 pl
dc.identifier.weblink https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sfps/article/view/sfps.2018.002/4318 pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest przedstawienie definicji pojęcia propaganda i wyjaśnienie powodów jego dyskusyjnego statusu jako terminu naukowego określającego współczesne teksty polityczne. W opracowaniach leksykograficznych oraz w literaturze z zakresu politolingwistyki propaganda nie jest rozumiana jednoznacznie. Polscy badacze definiują propagandę jako upowszechnianie jakichś poglądów, postaw czy idei, a także jako wywieranie wpływu, którym towarzyszą środki natury perswazyjnej lub/i manipulacyjnej. Propaganda ma negatywne konotacje związane z jej rozkwitem w systemach totalitarnych, gdzie towarzyszyły jej cenzura i rządowy monopol na środki masowego przekazu. Omawiane zjawisko na gruncie polskiej politolingwistyki odnosi się przede wszystkim do języka socjalistycznego, ale istnieją również głosy polemiczne, wskazujące na nierozerwalność polityki i propagandy oraz na obecność propagandy w ustroju demokratycznym, w którym służy ona zdobyciu i utrzymaniu władzy. Termin propaganda nie jest więc neutralny, dlatego zdaniem autorki nie powinien być terminem naukowym stosowanym dla nazywania bieżących wypowiedzi polityków. pl
dc.subject.pl politolingwistyka pl
dc.subject.pl propaganda pl
dc.subject.pl perswazja pl
dc.subject.pl manipulacja pl
dc.subject.pl język polityki pl
dc.subject.pl teksty polityczne pl
dc.subject.en political linguistics pl
dc.subject.en propaganda pl
dc.subject.en persuasion pl
dc.subject.en manipulation pl
dc.subject.en political language pl
dc.subject.en political texts pl
dc.description.volume 53 pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.identifier.doi 10.11649/sfps.2018.002 pl
dc.identifier.eissn 2392-2435 pl
dc.title.journal Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-21 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 C]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska