Jagiellonian University Repository

Rocznik Mitoznawczy : Uniwersytet Jagielloński : studia Międzywydziałowej Grupy Badań nad Mitem

pcg.skipToMenu

Rocznik Mitoznawczy : Uniwersytet Jagielloński : studia Międzywydziałowej Grupy Badań nad Mitem

Show full item record

dc.contributor.editor Jarzyńska, Karina [SAP13036966] pl
dc.contributor.editor Kapusta, Anna [USOS26868] pl
dc.contributor.editor Pochłódka-Wątorek, Anna [USOS26874] pl
dc.contributor.editor Wojciechowska, Maria pl
dc.date.accessioned 2019-02-01T10:34:54Z
dc.date.available 2019-02-01T10:34:54Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.isbn 978-83-84973-79-5 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/67310
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Rocznik Mitoznawczy : Uniwersytet Jagielloński : studia Międzywydziałowej Grupy Badań nad Mitem pl
dc.title.alternative Yearbook of Mythological Studies : Jagiellonian University : works of the Inter-faculty Research Group of Mythological Studies pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Collegium Columbinum pl
dc.description.physical 203 pl
dc.description.additional Recenzowane materiały z konferencji "Narrare necesse est: o potrzebie i trwałości mitu w świecie odczarowanym", dn. 18-20 maj 2007 r., Kraków pl
dc.abstract.pl Tom drugi "Rocznika Mitoznawczego. Studiów Międzywydziałowej Grupy Badań nad Mitem" tworzą wybrane artykuły uczestników ogólnopolskiej konferencji naukowej "Narrare necesse est: o potrzebie i trwałości mitu w świecie odczarowanym" (WP UJ 2007). Patronami refleksji prowadzonej podczas konferencji byli Odo Marquard, Leszek Kołakowski i Max Weber, myśliciele stawiający pytanie o możliwość oderwania w toku historii opowieści ludzkich od wymiaru sakralnego. Pomysły metodologiczne młodych mitoznawców zostały skonfrontowane pomiędzy przedstawicielami różnych dyscyplin i ośrodków akademickich. pl
dc.abstract.en Second volume of the "Yearbook of Mythological Studies. Works of the Inter-faculty Research Group for Mythological Studies", consists of selected articles of the participants of the nationwide scientific conference "Narrare necesse est: on the need and permanence of the myth in the disenchanted world" (Jagiellonian University 2007). The patrons of the conference were Odo Marquard, Leszek Kołakowski and Max Weber, thinkers who put a question about the possibility of detaching human stories from the sacred dimension in the course of history. Methodological ideas of young mythologists were confronted between representatives of various disciplines and academic centers. pl
dc.subject.pl mitoznawstwo pl
dc.subject.pl mit pl
dc.subject.pl Odo Marquard pl
dc.subject.pl Leszek Kołakowski pl
dc.subject.pl Max Weber pl
dc.subject.en mythological studies pl
dc.subject.en myth pl
dc.subject.en Odo Marquard pl
dc.subject.en Leszek Kołakowski pl
dc.subject.en Max Weber pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.publication 12 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)