Jagiellonian University Repository

Figury pożądania, figury pisania w wybranych nowelach Stefana Grabińskiego

Figury pożądania, figury pisania w wybranych nowelach ...

Show full item record

dc.contributor.author Trzeciak, Katarzyna [SAP14011276] pl
dc.date.accessioned 2019-02-01T10:17:28Z
dc.date.available 2019-02-01T10:17:28Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.isbn 978-83-61329-08-4 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/67306
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Figury pożądania, figury pisania w wybranych nowelach Stefana Grabińskiego pl
dc.title.alternative Figures of desire, figures of writing in some Stefan Grabinski's short stories pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Przemyśl : Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa Przyjaciół Nauk pl
dc.description.physical 147, [2] pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca przedstawia interpretacje pięciu nowel Stefana Grabińskiego (Na wzgórzu róż, Tajemnica hrabiego Maspery, Podzwonne, Dziedzina, Wizyta), nowel stosunkowo rzadko komentowanych przez badaczy twórczości pisarza, jako że sytuują się one na obrzeżach estetyki fantastycznej, z jaką tego twórcę się zazwyczaj identyfikuje. Celem niniejszych analiz jest nie tylko przypomnienie tych mniej znanych tekstów, lecz także polemika z utrwalonym w recepcji stereotypowym obrazem Grabińskiego, poprzez ukazanie innych wymiarów jego twórczości, związanych z podejmowaniem przez niego problematyki erotyki oraz pisarskiej samoświadomości i autotematyzmu. Figury pożądania i figury pisania zdają się w dziele Grabińskiego nakładać i przenikać, tworząc fascynującą koncepcję aktu twórczego i podmiotowości piszącego. Lektura trzech pierwszych opowiadań prowadzi do rozpoznania specyfiki figur pożądania w tych dziełach: erotyczne pragnienie jest zawsze zapośredniczone przez fantazmat (w kolejnych opowiadaniach są to: woń róż, święta Cecylia, posąg Archanioła Michała), który bohater jednocześnie kreuje, by mediatyzować niebezpieczną bezpośredniość popędu, a jednocześnie dąży do jego przekroczenia ku - nieosiągalnemu - Realnemu. Ruch ciągłej oscylacji między erotyczną fascynacją a tanatyczną odrazą zostaje tu zinterpretowany w perspektywie psychoanalitycznej oraz autotematycznej: jest to także gest nieusuwalnie towarzyszący doświadczeniu pisania. Analiza dwóch kolejnych opowiadań przebiega odwrotnie: za punkt wyjścia przyjmuje autorka teksty, w których wyeksponowano problem procesu pisania i uwikłania pisarza w kreowany przez niego świat, niemożności ustalenia granicy między doświadczeniem tekstualnym i pozatekstualnym, by dowieść, iż język refleksji autotematycznej Grabińskiego jest językiem pożądania. Odkrycie paraleli między dyskursywnymi realizacjami problemów pożądania i pisania prowadzi ku rozpoznaniu konieczności stworzenia nowego języka do pisania o tym twórcy, języka, który próbuje autorka w tej pracy zaproponować, idąc śladami Blanchota, Derridy, Barthesa, Quignarda i Markowskiego. Celem tak pojętego pisarskiego projektu jest oddanie w języku komentarza ciągłego drgania, obecnego w pisarstwie Grabińskiego, erotyczno-tanatycznego ruchu pożądania, ambiwalentnej fascynacji, jednoczesnej afirmacji i negacji. pl
dc.subject.pl Stefan Grabiński pl
dc.subject.pl erotyzm pl
dc.subject.pl psychoanaliza pl
dc.subject.pl weird fiction pl
dc.subject.en Stefan Grabiński pl
dc.subject.en psychoanalysis pl
dc.subject.en eroticism pl
dc.subject.en weird fiction pl
dc.description.publication 9 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Krytyki Współczesnej pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)