Jagiellonian University Repository

Miejsce konfliktu religia-nauka w twórczości Czesława Miłosza

pcg.skipToMenu

Miejsce konfliktu religia-nauka w twórczości Czesława Miłosza

Show full item record

dc.contributor.author Jarzyńska, Karina [SAP13036966] pl
dc.date.accessioned 2019-02-01T10:10:04Z
dc.date.available 2019-02-01T10:10:04Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 0867-4094 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/67304
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Miejsce konfliktu religia-nauka w twórczości Czesława Miłosza pl
dc.title.alternative The place of a conflict between science and religion in the work of Czeslaw Milosz pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 47-56 pl
dc.abstract.pl Artykuł zwraca uwagę na znaczenie, jakie dla twórczości Miłosza miała jego świadomość ostrego konfliktu na linii religia - nauka w nowoczesności. Taka perspektywa pozwala lepiej rozpoznać powody, dla których ten autor podejmował się twórczości literackiej, jak i otwiera drogę zrozumienia jego konkretnych wyborów formalnych i translatorskich. pl
dc.subject.pl Czesław Miłosz pl
dc.subject.pl religia a nauka pl
dc.subject.pl literatura a religia pl
dc.subject.pl literatura a nauka pl
dc.subject.en Czesław Miłosz pl
dc.subject.en religion and science pl
dc.subject.en literature and religion pl
dc.subject.en literature and science pl
dc.description.volume 19 pl
dc.description.number 4 (236) pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.title.journal Dekada Literacka pl
dc.title.volume Miłosz - pięć lat po śmierci pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)