Jagiellonian University Repository

Russia's Middle Eastern engagement : two years on

pcg.skipToMenu

Russia's Middle Eastern engagement : two years on

Show full item record

dc.contributor.author Czajkowski, Marek [SAP11017244] pl
dc.date.accessioned 2019-01-31T22:28:08Z
dc.date.available 2019-01-31T22:28:08Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2544-6274 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/67252
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Russia's Middle Eastern engagement : two years on pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 18-33 pl
dc.identifier.weblink http://www.zbn.inp.uj.edu.pl/documents/92718966/0/JBP+2/b8c5aac5-1d96-44bb-8e3e-5a40a637c916 pl
dc.abstract.pl Niniejszy artykuł omawia cele rosyjskiego zaangażowania w Syrii w dwa lata po tym, jak przybrało ono formę bezpośredniej interwencji wojskowej. Argumentujemy, że polityka Rosji na Bliskim Wchodzie jest zorientowania na znacznie szerszy zakres celów niż tylko regionalne i dlatego nie można jej oceniać tylko poprzez tam zachodzące wydarzenia. Oceniając natomiast możliwy przyszły rozwój wypadków sądzimy, że Rosja preferuje możliwie niskokosztową drogę do osiągania wielu szczegółowych celów, na ile są one możliwe w danym momencie. A zatem Kreml jest przede wszystkim nastawiony na reagowania na zmieniającą się sytuację w celu osiągnięcia taktycznych korzyści. pl
dc.abstract.en This article is supposed to explain the goals of the Moscow’s involvement in Syria, two years after its engagement took form of direct military intervention of the Russian armed forces. We will argue that the Russian Federation’s policy in the Middle East is oriented to much wider scope of goals than just regional ones, therefore it should not be judged only by the conduct of events there. Assessing the possible future, we hold that Russia appears to prefer a cost-effective way to achieve multitude of specific goals, if they are deemed possible to accomplish at the moment. So, the Kremlin is first of all prepared to react to the changing situation for tactical advantages. pl
dc.subject.pl stosunki międzynarodowe pl
dc.subject.pl Bliski Wschód pl
dc.subject.pl bezpieczeństwo międzynarodowe pl
dc.subject.pl Rosja pl
dc.subject.pl Syria pl
dc.subject.en international relations pl
dc.subject.en international security pl
dc.subject.en Middle East pl
dc.subject.en Russian Federation pl
dc.subject.en Syria pl
dc.description.number 1 (2) pl
dc.description.publication 0,9 pl
dc.title.journal Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-29 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa