Jagiellonian University Repository

Categories, contexts and relations in knowledge organization : 12 Międzynarodowa Konferencja Naukowa : International Society for Knowledge Organization (ISKO) (Mysore, Indie, 6-9 sierpnia 2012 r.)

Categories, contexts and relations in knowledge ...

Show full item record

dc.contributor.author Babik, Wiesław [SAP11015751] pl
dc.date.accessioned 2014-08-26T07:07:37Z
dc.date.available 2014-08-26T07:07:37Z
dc.date.created 2012 pl
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 0033-202X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/671
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Categories, contexts and relations in knowledge organization : 12 Międzynarodowa Konferencja Naukowa : International Society for Knowledge Organization (ISKO) (Mysore, Indie, 6-9 sierpnia 2012 r.) pl
dc.title.alternative Categories, contexts and relations in knowledge organization : 12 International Science Conference : International Society for Knowledge Organization (ISKO) (Mysore, India, 6-9 August 2012) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 540-543 pl
dc.description.additional Sprawozdanie z konferencji pl
dc.identifier.weblink http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe/przedmiot/?book_id=2345 pl
dc.description.volume 80 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.eissn 2545-2487 pl
dc.title.journal Przegląd Biblioteczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-02-11 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska