Jagiellonian University Repository

Liechtenstein państwem migrantów

pcg.skipToMenu

Liechtenstein państwem migrantów

Show full item record

dc.contributor.author Koźbiał, Krzysztof [SAP11019476] pl
dc.contributor.editor Buchowski, Michał pl
dc.contributor.editor Schmidt, Jacek pl
dc.date.accessioned 2019-01-29T13:58:44Z
dc.date.available 2019-01-29T13:58:44Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.isbn 978-83-63795-07-8 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/67156
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Liechtenstein państwem migrantów pl
dc.title.alternative Liechtenstein as a state of immigrants pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje pl
dc.description.physical 75-90 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 89-90. Materiały z międzynarodowej konferencji "Współczesne migracje i ich konsekwencje w perspektywie interdyscyplinarnej: między izolacją a integracją" (Będlewo k. Poznania, 24-26 maja 2012 r.). Recenzent tomu: Eugeniusz Kłosek pl
dc.abstract.pl W Liechtensteinie zamieszkałym przez ponad 36 tys. osób, ok. 1/3 ludności stanowią obcokrajowcy. Napływali oni na obszar tego państwa od XIX w., w większej liczbie w XX stuleciu. Rozwój gospodarczy kraju po 1945 r. okazał się elementem przyciągającym migrantów. Obecnie największą grupę wśród obcokrajowców stanowią przybysze z państw niemieckojęzycznych: Szwajcarii, Austrii i Niemiec (w sumie prawie 60% migrantów). Wobec napływu migrantów Liechtenstein wykształcił politykę migracyjną jak i integracyjną. W polityce migracyjnej przyjęto cel zakładający, iż liczba obcokrajowców w Księstwie nie powinna być wyższa niż 1/3 ludności. Celem działań integracyjnych jest włączenie obcokrajowców do społeczeństwa na polu gospodarki, kultury i życia społecznego. Duży nacisk kładzie się przy tym na konieczność opanowania przez migrantów języka niemieckiego. Niedostatkiem jest wyłączenie migrantów z praw politycznych, co wiąże się z nieposiadaniem przez nich obywatelstwa Księstwa. W konsekwencji obcokrajowcy nie biorą udziału w demokratycznej, wyborczej decyzji dotyczącej rozwoju tego państwa. pl
dc.subject.pl Liechtenstein pl
dc.subject.pl migranci pl
dc.subject.pl polityka migracyjna pl
dc.subject.pl obcokrajowcy w Liechtensteinie pl
dc.subject.en Liechtenstein pl
dc.subject.en migrants pl
dc.subject.en migration policy pl
dc.subject.en foreigners in Liechtenstein pl
dc.description.series Prace Komitetu Nauk Etnologicznych, ISSN 0866-9597; nr 18 pl
dc.description.publication 1,07 pl
dc.title.container Imigranci : między integracją a izolacją pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Koźbiał, Krzysztof: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Europeistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 73; pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa