Jagiellonian University Repository

Empatia : o literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku

pcg.skipToMenu

Empatia : o literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku

Show full item record

dc.contributor.author Łebkowska, Anna [SAP11010087] pl
dc.date.accessioned 2019-01-30T12:52:50Z
dc.date.available 2019-01-30T12:52:50Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.isbn 978-83-242-0995-8 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/67127
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Empatia : o literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku pl
dc.title.alternative Empathy : about literary narratives at the turn of the 20th and 21st centuries pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas" pl
dc.description.physical 324, [1] pl
dc.description.additional Bibliogr. pl
dc.abstract.pl Jest to książka o pragnieniu empatii obecnym we współczesnej literaturze, książka o prozie, która problematyzuje doświadczenie empatii, odsłaniając zjawisko zarówno podmiotowej autokonstrukcji i autonarracji, jak też konstruowania "innego" i opowieści o "innym"; prozie, która ujawnia wyobcowanie i nieuchronne zapośredniczenia (wizerunki, przedmioty, teksty, filtry kulturowe, w tym także stereotyp) w relacjach międzyludzkich. Jest to zarazem książka o karierze kategorii empatii w dzisiejszej refleksji humanistycznej, o przemianach w jej zakresie znaczeniowym, o roli podłoża antropologiczno-kulturowego, etycznego i wreszcie estetycznego. Ważne dopełnienie stanowi tu prezentacja roli tej kategorii we współczesnej kulturowej teorii literatury, a także analiza miejsc wspólnych między dyskursem literaturoznawczym a literaturą. Najważniejsza jest jednak sama proza, rozpościerająca się między biegunem empatii postulowanej, traktowanej jako powinność literatury, a biegunem współodczucia nieosiągalnego, acz upragnionego; stwarzająca szansę odsłonięcia tego, co dyskursywnie niewysławialne za pomocą swojej, a więc literackiej materii. Literatura okazuje się zatem swoistym laboratorium empatii, empatia natomiast staje się kategorią, która - czego dowodzi książka - funkcjonuje zarówno w antropologii literatury, jak i w antropologii literackiej. pl
dc.subject.pl empatia w literaturze współczesnej pl
dc.subject.en empathy in contemporary literature pl
dc.description.series Modernizm w Polsce; t. 22 pl
dc.description.publication 18,5 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-242-2494-4 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych pl
dc.subtype Monography pl
dc.contributor.serieseditor Bolecki, Włodzimierz pl
dc.contributor.serieseditor Nycz, Ryszard [SAP11013257] pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)