Jagiellonian University Repository

Estetyka performatywności

pcg.skipToMenu

Estetyka performatywności

Show full item record

dc.contributor.author Fischer-Lichte, Erica pl
dc.date.accessioned 2019-01-30T12:52:28Z
dc.date.available 2019-01-30T12:52:28Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7188-923-3 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/67125
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Estetyka performatywności pl
dc.title.alternative Aesthetics of performativity pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 353, [3] pl
dc.description.additional Bibliogr. pl
dc.abstract.pl Seria Dramat Współczesny. Interpretacje, wydawana przez Księgarnię Akademicką we współpracy z Katedrą Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, będzie towarzyszyć innej serii - Dramat Współczesny. Nowy cykl chciałby prezentować wieloaspektowe analizy dramatu współczesnego, polskiego i obcego. W Interpretacjach będą ukazywać się monografie o charakterze przekrojowym i komparatystycznym, a obok nich - prace przedstawiające dorobek narodowych dramaturgii czy dokonania wybranych dramatopisarzy. Estetyka performatywności jest pierwszą książką profesor Eriki Fischer-Lichte, która ukazuje się w języku polskim. "Zwrot performatywny we wszystkich sztukach nie da się w pełni opisać w ramach obowiązujących, tradycyjnych teorii estetycznych - nawet jeśli pod niektórymi względami można te teorie z powodzeniem nadal stosować. Nie da się za ich pomocą poddać teoretycznej refleksji decydującego momentu tego zwrotu, czyli przejścia od dzieła i związanej z nim relacji podmiot /przedmiot oraz materialność /znakowość do wydarzenia. Aby odpowiednio to przejście opisać, zbadać i wyjaśnić, należy stworzyć nową estetykę - estetykę performatywności". pl
dc.subject.pl performatyka pl
dc.subject.en performance studies pl
dc.description.series Dramat Współczesny. Interpretacje; 31 pl
dc.description.publication 21 pl
dc.title.original Ästhetik des Performativen pl
dc.contributor.translator Borowski, Mateusz [SAP11018837] pl
dc.contributor.translator Sugiera, Małgorzata [SAP11010796] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Performatyki pl
dc.subtype Translation pl
dc.contributor.serieseditor Baluch, Wojciech [SAP11015792] pl
dc.contributor.serieseditor Borowski, Mateusz [SAP11018837] pl
dc.contributor.serieseditor Sugiera, Małgorzata [SAP11010796] pl
dc.contributor.serieseditor Zając, Joanna [SAP11017570] pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 144 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OS pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa