Jagiellonian University Repository

Miniaturowe światy : z dziejów jednoaktówki w Młodej Polsce

pcg.skipToMenu

Miniaturowe światy : z dziejów jednoaktówki w Młodej Polsce

Show full item record

dc.contributor.author Rusek, Marta [SAP11017364] pl
dc.date.accessioned 2019-01-29T18:20:38Z
dc.date.available 2019-01-29T18:20:38Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7188-839-7 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/67070
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Miniaturowe światy : z dziejów jednoaktówki w Młodej Polsce pl
dc.title.alternative Miniature worlds : from the one-act history in Young Poland pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 336, [4] pl
dc.abstract.pl Lekceważąc tradycyjny wymóg odpowiedniej długości fabuły, forma krótka pojawiła się u schyłku XIX wieku, by pokazać takie sytuacje, które nie mieszczą się w przyjętych normach konfliktu międzyludzkiego. Ten typ pisania dla teatru, który na scenę wprowadził Maeterlinck i Strindberg, zyskał szczególne znaczenie w epoce modernizmu, utrwalając pozycję jednoaktówki jako jednej z form alternatywnych wobec tradycyjnej dramaturgii. Biorąc pojedynczą scenę za swój podstawowy model, forma krótka ujawnia siły ważniejsze od relacji międzyludzkich oraz ukazuje istotę wielorakich związków człowieka ze światem, o czym najlepiej przekonują wybrane przez autorkę przykłady sztuk młodopolskich i współczesnych. pl
dc.subject.pl dramat młodopolski pl
dc.subject.pl krótkie formy dramatyczne pl
dc.subject.en Young Poland drama pl
dc.subject.en short dramatic forms pl
dc.description.series Dramat Współczesny. Interpretacje; 22 pl
dc.description.publication 20 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej pl
dc.subtype Monography pl
dc.contributor.serieseditor Baluch, Wojciech [SAP11015792] pl
dc.contributor.serieseditor Borowski, Mateusz [SAP11018837] pl
dc.contributor.serieseditor Sugiera, Małgorzata [SAP11010796] pl
dc.contributor.serieseditor Zając, Joanna [SAP11017570] pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 144 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OS pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa