Jagiellonian University Repository

Między integracją a dyferencjacją : o rozwoju najnowszej polszczyzny

pcg.skipToMenu

Między integracją a dyferencjacją : o rozwoju najnowszej polszczyzny

Show full item record

dc.contributor.author Dunaj, Bogusław [SAP11003660] pl
dc.contributor.editor Cygal-Krupa, Zofia [SAP13017945] pl
dc.date.accessioned 2019-01-29T18:18:31Z
dc.date.available 2019-01-29T18:18:31Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7188-079-7 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/67066
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Między integracją a dyferencjacją : o rozwoju najnowszej polszczyzny pl
dc.title.alternative Between integration and differentiation : about the development of the latest Polish language pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Tarnów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 25-32 pl
dc.description.additional Recenzowane materiały ogólnopolskiej sesji naukowej: "Współczesna polszczyzna : stan, perspektywy, zagrożenia" dn. 7-8 grudnia 2006 r. Tarnów pl
dc.subject.pl integracja pl
dc.subject.pl dyferencjacja pl
dc.subject.pl najnowsza polszczyzna pl
dc.subject.en integration pl
dc.subject.en differentiation pl
dc.subject.en latest Polish language pl
dc.description.publication 0,51 pl
dc.title.container Współczesna polszczyzna : stan, perspektywy, zagrożenia pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Języka i Dialektologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 132 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OS pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa