Jagiellonian University Repository

Foraminiferal assemblage in the coral-bearing limestones of the Vršatec area (Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians, Slovakia)

pcg.skipToMenu

Foraminiferal assemblage in the coral-bearing limestones of the Vršatec area (Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians, Slovakia)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa