Jagiellonian University Repository

On the existence of connections with a prescribed skew-symmetic Ricci tensor

pcg.skipToMenu

On the existence of connections with a prescribed skew-symmetic Ricci tensor

Show full item record

dc.contributor.author Kurek, Jan pl
dc.contributor.author Mikulski, Włodzimierz [SAP11010602] pl
dc.date.accessioned 2019-01-25T14:44:16Z
dc.date.available 2019-01-25T14:44:16Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0365-1029 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66812
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title On the existence of connections with a prescribed skew-symmetic Ricci tensor pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 37-40 pl
dc.description.volume 72 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.doi 10.17951/a.2018.72.2.37 pl
dc.identifier.eissn 2083-7402 pl
dc.title.journal Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio A, Mathematica pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki : Instytut Matematyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa