Jagiellonian University Repository

Znaczenie danych biograficznych na stronach www instytutów kształcących z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa dla jakości współczesnego komunikowania naukowego

pcg.skipToMenu

Znaczenie danych biograficznych na stronach www instytutów kształcących z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa dla jakości współczesnego komunikowania naukowego

Show full item record

dc.contributor.author Kocój, Maria [SAP11007331] pl
dc.contributor.editor Andrysiak, Ewa pl
dc.date.accessioned 2019-01-25T12:16:37Z
dc.date.available 2019-01-25T12:16:37Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.isbn 978-83-62331-12-3 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66803
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Znaczenie danych biograficznych na stronach www instytutów kształcących z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa dla jakości współczesnego komunikowania naukowego pl
dc.title.alternative The importance of biographical data on the websites of institutes educating on scientific information and librarianship for the quality of modern scientific communication pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Łódź : Wydawnictwo Ibidem pl
dc.description.physical 365-374 pl
dc.identifier.weblink http://hdl.handle.net/11089/4028 pl
dc.title.container Ludzie i książki : studia i szkice bibliologiczno-biograficzne : księga pamiątkowa dedykowana Profesor Hannie Tadeusiewicz pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-25 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 36 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska