Jagiellonian University Repository

Ocalić od zapomnienia : promocja twórczości lokalnej i ginących zawodów na terenie gminy Gródek nad Dunajcem

Ocalić od zapomnienia : promocja twórczości lokalnej ...

Show full item record

dc.contributor.author Hajduk, Łukasz [SAP13000759] pl
dc.date.accessioned 2019-01-23T11:21:24Z
dc.date.available 2019-01-23T11:21:24Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-62550-58-6 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66644
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Ocalić od zapomnienia : promocja twórczości lokalnej i ginących zawodów na terenie gminy Gródek nad Dunajcem pl
dc.title.alternative To save from oblivion : promotion of local creativity and vanishing professions in the commune of Gródek on the Dunajec river pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Gródek nad Dunajcem : Stowarzyszenie "Wczoraj, Dziś, Jutro" pl
dc.pubinfo Nowy Sącz : Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec pl
dc.description.physical 50 pl
dc.subject.pl artyści amatorzy pl
dc.subject.pl Gródek nad Dunajcem pl
dc.description.publication 3 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 36 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska