Jagiellonian University Repository

Kto mówi? : queerowanie autobiograficzności u Eve Kosofsky Sedgwick

Kto mówi? : queerowanie autobiograficzności u Eve ...

Show full item record

dc.contributor.author Trzeciak, Katarzyna [SAP14011276] pl
dc.date.accessioned 2019-01-23T10:48:11Z
dc.date.available 2019-01-23T10:48:11Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2353-8694 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66632
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Kto mówi? : queerowanie autobiograficzności u Eve Kosofsky Sedgwick pl
dc.title.alternative Who is speaking? : queering autobiography in Eve Kosofsky Sedgwick’s writing pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 13-24 pl
dc.identifier.weblink https://wnus.edu.pl/au/pl/issue/932/article/15240/ pl
dc.abstract.pl Tekst prezentuje związek pomiędzy pojęciem „queer” a pierwszoosobową opowieścią u Eve Kosofsky Sedgwick. Wychodząc od rozumienia queer jako ruchu w poprzek, zwróconego w stronę wielości, staram się pokazać, czym jest queerowa autobiografia (na przykładzie A Dialoge on Love, 1997), a także umieścić ją w kontekście przeobrażeń teoretycznych w myśli Sedgwick, ze szczególnym uwzględnieniem odejścia od krytyki podejrzeń (paranoicznej) w stronę teorii lektury reparacyjnej - wspólnotowej i afirmatywnej. Analogicznie pokazuję, że stawką jest nie tylko lektura, ale również fundamentalne przeobrażenie projektu pisarskiego. pl
dc.abstract.en The article presents some connections between Eve Kosofsky Sedgwick’s concept of queer and her first person academic theory. Beginning from defining queer as a process of being across, I explain what is queer autobiography (by some comments on Sedgwick’s A Dialogue on Love, 1997), and how we can relate this idea to some more theoretical transformations in Sedgwick’s general project. I am especially interesting in going beyond hermeneutics of suspicion toward reparative reading as a practice of rethinking community. The second goal is to adapt this theoretical transformation with Sedgwick’s own writings. pl
dc.subject.pl queer studies pl
dc.subject.pl hermeneutyka podejrzeń pl
dc.subject.pl psychoanaliza pl
dc.subject.pl autobiografia pl
dc.subject.en queer studies pl
dc.subject.en hermeneutics of suspicion pl
dc.subject.en autobiography pl
dc.subject.en psychoanalysis pl
dc.description.number 1 (10) pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.identifier.doi 10.18276/AU.2018.1.10-02 pl
dc.title.journal Autobiografia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-01-15 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Krytyki Współczesnej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Polska