Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Kto mówi? : queerowanie autobiograficzności u Eve ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Trzeciak Katarzyna

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Trzeciak Katarzyna

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Trzeciak Katarzyna