Jagiellonian University Repository

Kto mówi? : queerowanie autobiograficzności u Eve Kosofsky Sedgwick

pcg.skipToMenu

Kto mówi? : queerowanie autobiograficzności u Eve Kosofsky Sedgwick

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Polska