Jagiellonian University Repository

Stan wegetatywny a świadomość : wybrane aspekty

pcg.skipToMenu

Stan wegetatywny a świadomość : wybrane aspekty

Show full item record

dc.contributor.author Wróblewska, Anna [USOS150807] pl
dc.contributor.editor Pujer, Klaudia pl
dc.date.accessioned 2019-01-23T10:14:14Z
dc.date.available 2019-01-23T10:14:14Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-83-66187-12-2 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66629
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Stan wegetatywny a świadomość : wybrane aspekty pl
dc.title.alternative Wegetative state and consciousness : selected aspects pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Wrocław : Wydawnictwo Exante pl
dc.description.physical 23-31 pl
dc.identifier.weblink https://wydawnictwoexante.pl/2018/12/21/humanistyka-i-nauki-spoleczne-doswiadczenia-konteksty-wyzwania-tom-8/ pl
dc.subject.pl świadomość pl
dc.subject.pl stan wegetatywny pl
dc.subject.pl VS pl
dc.subject.pl stan minimalnej świadomości pl
dc.subject.pl zespół zamknięcia pl
dc.description.volume 8 pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-66187-13-9 pl
dc.title.container Humanistyka i nauki społeczne : doświadczenia, konteksty, wyzwania : praca zbiorowa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-11 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 11; liczba stron 138; liczba arkuszy wydawniczych 8; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa