Jagiellonian University Repository

Stygmatyzacja związana z HIV a zdrowie zakażonych osób i postawy wobec wykonywania testów

pcg.skipToMenu

Stygmatyzacja związana z HIV a zdrowie zakażonych osób i postawy wobec wykonywania testów

Show full item record

dc.contributor.author Mijas, Magdalena [USOS17255] pl
dc.contributor.author Koziara, Karolina [USOS100464] pl
dc.contributor.author Dora, Marta [USOS36196] pl
dc.date.accessioned 2019-01-23T10:09:06Z
dc.date.available 2019-01-23T10:09:06Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1731-6677 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66628
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Stygmatyzacja związana z HIV a zdrowie zakażonych osób i postawy wobec wykonywania testów pl
dc.title.alternative HIV-related stigma, health of people living with HIV and attitudes towards testing pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 73-80 pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/seksuologia_polska/article/view/73-80/43098 pl
dc.abstract.pl W artykule poruszono problematykę stygmatyzacji związanej z zakażeniem ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) oraz jej praktycznych konsekwencji w dwóch obszarach kluczowych dla zdrowia publicznego i profilaktyki nowych zakażeń. Autorki rozpoczynają przegląd literatury od przywołania współczesnych, socjologicznych teorii piętna oraz omówienia procesów stygmatyzacji w perspektywie psychologicznej ujawniających się zarówno w doświadczeniu osób żyjących z HIV, jak również populacji generalnej. W dalszej kolejności prezentują doniesienia z badań obrazujących istotne zależności między procesami stygmatyzacji społecznej i postawami wobec testowania na HIV, a także doświadczeniami wykluczenia, a szeroko rozumianym zdrowiem osób zakażonych HIV. Relacjonowane wyniki badań uwidaczniają także, jak ogromne znaczenie dla profilaktyki HIV mają działania zmierzające do redukcji procesów stygmatyzacji nie tylko związanych z samym zakażeniem, ale również z przynależnością do grup wykluczanych społecznie ze względu na inne przesłanki pl
dc.abstract.en The paper addresses the issue of HIV stigmatization and its practical implications in two areas crucial for public health and new infections prophylaxis. Literature review begins with contemporary sociological stigma theory and discussion of the psychological perspective of stigmatization processes, present both in the experience of people living with HIV and in general population. Paper continues with research reports showing the important relationships between social stigmatization processes and attitudes towards HIV testing, as well as the experience of exclusion and the widely understood health of people living with HIV. The review highlights the importance of stigma reduction in HIV prevention, which can be beneficial not only in handling epidemic but also in other settings of social exclusion pl
dc.subject.pl zdrowie publiczne pl
dc.subject.pl HIV pl
dc.subject.pl stygmatyzacja społeczna pl
dc.subject.en public health pl
dc.subject.en HIV pl
dc.subject.en social stigma pl
dc.description.volume 15 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.eissn 1731-9544 pl
dc.title.journal Seksuologia Polska pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-04 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa