Jagiellonian University Repository

Choroba Alzheimera : różnice w przebiegu schorzenia i nowoczesne formy terapii

pcg.skipToMenu

Choroba Alzheimera : różnice w przebiegu schorzenia i nowoczesne formy terapii

Show full item record

dc.contributor.author Mazurek, Monika [USOS220993] pl
dc.contributor.editor Szala, Mirosław pl
dc.date.accessioned 2019-01-23T09:27:19Z
dc.date.available 2019-01-23T09:27:19Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-65598-29-5 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66623
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Choroba Alzheimera : różnice w przebiegu schorzenia i nowoczesne formy terapii pl
dc.title.alternative Alzheimer's disease : differences in the course of the disease and modern forms of therapy pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel pl
dc.description.physical 213-220 pl
dc.description.additional Recenzowane materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku, dn. 15 kwietnia 2016 r., Lublin pl
dc.identifier.weblink http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/113/Wybrane%20zagadnienia%20z%20zakresu%20medycyny%20i%20nauk%20pokrewnych.pdf pl
dc.abstract.pl Choroba Alzheimera jest dziś uważana za chorobę cywilizacyjną. Coraz więcej cierpiących na demencję osób skłania ku rozpatrywaniu nowych metod terapeutycznych. Jednym z nich jest trening poznawczy. Załączona praca zawiera przegląd badań w dziedzinie wykorzystywania tej metody u pacjentów z różnymi wersjami Choroby Alzheimera. pl
dc.abstract.en Alzheimer's disease is now considered a disease of civilization. More and more people suffering from dementia tends toward considering new therapeutic methods. One of them is a cognitive training. The enclosed work provides an overview ofresearch on the using of this method in patients with different versions of Alzheimer's disease. pl
dc.subject.pl Choroba Alzheimera pl
dc.subject.pl demencja pl
dc.subject.pl wczesny początek choroby Alzheimera pl
dc.subject.pl późny początek choroby Alzheimera pl
dc.subject.pl trening poznawczy pl
dc.subject.en Alzheimer's disease pl
dc.subject.en dementia pl
dc.subject.en early onset Alzheimer's disease pl
dc.subject.en late onset Alzheimer's disease pl
dc.subject.en cognitive training pl
dc.description.series Monografia Naukowa - Fundacja na Rzecz Promocji Nauki i Rozwoju Tygiel pl
dc.description.points 5 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.container Wybrane zagadnienia z zakresu medycyny i nauk pokrewnych pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-14 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 57; liczba stron 336; liczba arkuszy wydawniczych 21; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa