Jagiellonian University Repository

W "wielokulturowym świecie" Ryszarda Kapuścińskiego

pcg.skipToMenu

W "wielokulturowym świecie" Ryszarda Kapuścińskiego

Show full item record

dc.contributor.author Hejmej, Andrzej [SAP11017510] pl
dc.date.accessioned 2019-01-23T09:11:31Z
dc.date.available 2019-01-23T09:11:31Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 0035-9602 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66620
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title W "wielokulturowym świecie" Ryszarda Kapuścińskiego pl
dc.title.alternative In Ryszard Kapuściński’s "multicultural world" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 583-593 pl
dc.description.additional Streszcz. po ang. pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/publication/96066/edition/82814/content pl
dc.subject.pl Ryszard Kapuściński pl
dc.subject.en Ryszard Kapuściński pl
dc.description.volume 52 pl
dc.description.number 6 (309) pl
dc.description.publication 0,82 pl
dc.identifier.eissn 2300-1968 pl
dc.title.journal Ruch Literacki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-02 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teorii Literatury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2011 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska