Jagiellonian University Repository

Model procesowego budżetu kosztów jakości dla przedsiębiorstw usługowych

pcg.skipToMenu

Model procesowego budżetu kosztów jakości dla przedsiębiorstw usługowych

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska