Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Rejestry nieruchomości : studium prawnoporównawczeAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Blajer Paweł

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Blajer Paweł

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Blajer Paweł