Jagiellonian University Repository

Food fears, food distrust, and food exclusion in one postsocialist culture : and beyond

pcg.skipToMenu

Food fears, food distrust, and food exclusion in one postsocialist culture : and beyond

Show full item record

dc.contributor.author Kopczyńska, Ewa [SAP11119021] pl
dc.contributor.author Bachórz, Agata pl
dc.date.accessioned 2019-01-21T14:47:14Z
dc.date.available 2019-01-21T14:47:14Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2084-3364 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66446
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Food fears, food distrust, and food exclusion in one postsocialist culture : and beyond pl
dc.title.alternative Obawy żywieniowe, nieufność i wykluczenia pokarmowe w postsocjalistycznym świecie pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 7-13 pl
dc.description.additional Bibliogr. s.12-13 pl
dc.identifier.weblink http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2018.17.2/human.2018.17.2.7.pdf pl
dc.description.volume 17 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.identifier.doi 10.7494/human.2018.17.2.7 pl
dc.identifier.eissn 2300-7109 pl
dc.title.journal Studia Humanistyczne AGH pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-01-02 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska