Jagiellonian University Repository

Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa 3 : korespondencja Kazimierza Nitscha i Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej 1925-1958

pcg.skipToMenu

Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa 3 : korespondencja Kazimierza Nitscha i Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej 1925-1958

Show full item record

dc.contributor.editor Skarżyński, Mirosław [SAP11012675] pl
dc.contributor.editor Smułkowa, Elżbieta pl
dc.date.accessioned 2019-01-21T13:57:58Z
dc.date.available 2019-01-21T13:57:58Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-83-8138-055-3 (część 1) pl
dc.identifier.isbn 978-83-7638-967-7 (całość) pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66437
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa 3 : korespondencja Kazimierza Nitscha i Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej 1925-1958 pl
dc.title.alternative Materials for the history of Polish linguistics 3 : the correspondence of Kazimierz Nitsch and Antonina Obrębska-Jabłońska 1925-1958 pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical XXXVIII, [2], 617 pl
dc.abstract.pl Edycja zbioru listów dwojga językoznawców - Kazimierza Nitscha i Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej, inaczej Mistrza i jego uczennicy, trwająca 33 lata. Listy niosą bogactwo informacji o krakowskim i warszawskim środowisku lingwistycznym, o ludziach i sprawach. pl
dc.abstract.en Editing a collection of letters from two linguists - Kazimierz Nitsch and Antonina Obrębska-Jabłońska, or the Master and his student, lasting 33 years. Letters convey a wealth of information about the Krakow and Warsaw linguistic environments, about people and matters. pl
dc.subject.pl historia polskiego językoznawstwa pl
dc.subject.pl Kazimierz Nitsch pl
dc.subject.pl Antonina Obrębska-Jabłońska pl
dc.subject.en history of Polish linguistics pl
dc.subject.en Kazimierz Nitsch pl
dc.subject.en Antonina Obrębska-Jabłońska pl
dc.description.series Biblioteka "LingVariów"; t. 26 pl
dc.description.series Z Prac Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.volume 3, część 1 pl
dc.description.publication 33 pl
dc.title.volume 1925-1945 pl
dc.participation Skarżyński, Mirosław: 60%; pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Współczesnego Języka Polskiego pl
dc.subtype SourceEditorship pl
dc.contributor.serieseditor Skarżyński, Mirosław [SAP11012675] pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.publisher.ministerial Księgarnia Akademicka pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska