Jagiellonian University Repository

Portret polskich millenialsów w twórczości muzycznej Taco Hemingwaya

pcg.skipToMenu

Portret polskich millenialsów w twórczości muzycznej Taco Hemingwaya

Show full item record

dc.contributor.author Kołodziejczak, Karolina [USOS164969] pl
dc.contributor.author Smoter, Katarzyna [SAP14002827] pl
dc.date.accessioned 2019-01-21T13:34:30Z
dc.date.available 2019-01-21T13:34:30Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66431
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Portret polskich millenialsów w twórczości muzycznej Taco Hemingwaya pl
dc.title.alternative A portrait of polish millennials in the songs of Taco Hemingway pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 103-124 pl
dc.identifier.weblink http://pedagogika.pl/wp-content/uploads/2018/12/KiW-14_2018_e_book.pdf pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest rekonstrukcja obrazu polskich millenialsów w piosenkach Taco Hemingwaya. Ukazano tu wyniki analiz zrealizowanych metodą analizy treści w paradygmacie interpretatywnym. Ich przedmiotem stały się teksty piosenek zawarte na minialbumach "Trójkąt warszawski" (2014) i "Umowa o dzieło" (2015). Z analizowanych tekstów wyłania się obraz przedstawicieli pokolenia millenium postrzeganych jako konsumenci, osoby ambiwalentne (z jednej strony mocno sceptyczne, z drugiej - idealistyczne), "cyfrowych tubylców", "poszukiwaczy wrażeń" i prekariuszy. Analiza treści piosenek autora, który określa się "głosem pokolenia, które nie ma nic do powiedzenia" stanowi ważny przyczynek do podjęcia refleksji na temat charakterystyk millenialsów, ich potrzeb, wyznawanych przez nich opinii i poglądów. Przedstawiony problem rodzi także implikacje pedagogiczne - tym samym, znaczące staje się zasygnalizowanie pewnych obszarów naukowej refleksji. pl
dc.abstract.en This article reconstructs the image of Polish Millennials in Taco Hemingway’s songs. It makes use of content analysis in an interpretative paradigm, in accordance with the contextual theory of meaning. Songs lyrics included on the mini-albums "Trójkąt warszawski" (2014) and "Umowa o dzieło" (2015) are analysed. The lyrics portray representatives of the Millenium generation as consumers, ambivalent people (on the one hand, very skeptical, on the other hand - idealistic), "digital natives", "adventure seekers" and as members of the 'precariat'. Hemingway is referred to as "the voice of a generation that has nothing to say", and an analysis of his songs is an important contribution to debates on Millennials’ characteristics, their needs, opinions and views. The article has pedagogical implications and it signals certain areas for research and reflection. pl
dc.subject.pl millenialsi pl
dc.subject.pl portret pl
dc.subject.pl muzyka pl
dc.subject.pl Taco Hemingway pl
dc.subject.en millenials pl
dc.subject.en portrait pl
dc.subject.en music pl
dc.subject.en Taco Hemingway pl
dc.description.number 2 (14) pl
dc.description.publication 1,3 pl
dc.identifier.eissn 2083-2923 pl
dc.title.journal Kultura i Wychowanie pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-12-21 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Polska