Jagiellonian University Repository

Wzory przywiązania i lęk u adolescentów z diagnozą zaburzeń zachowania i emocji

pcg.skipToMenu

Wzory przywiązania i lęk u adolescentów z diagnozą zaburzeń zachowania i emocji

Show full item record

dc.contributor.author Iniewicz, Grzegorz [SAP11017767] pl
dc.contributor.author Dziekan, Karolina pl
dc.contributor.author Wiśniewska, Dominika pl
dc.contributor.author Czuczkiewicz, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2019-01-21T12:43:02Z
dc.date.available 2019-01-21T12:43:02Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 0033-2674 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66418
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Wzory przywiązania i lęk u adolescentów z diagnozą zaburzeń zachowania i emocji pl
dc.title.alternative Attachment patterns and anxiety in adolescents suffering from mixed disorders of conduct and emotions pl
dc.title.alternative Образцы привязанности и страх у молодежи с диагнозом нарушения поведений и эмоции pl
dc.title.alternative Obrazcy privâzannosti i strach u molodeži s diagnozom naruszeniâ povedenii i êmocii pl
dc.title.alternative Bindungsmuster und Angst bei Jugendlichen mit diagnostizierten Störung von Gefühlen und Sozialverhalten pl
dc.title.alternative Les types d’attachement et l’anxiété des adolescents souffrant des troubles de conduite et d’émotions pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 693-702 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 701-702, streszcz. ang., ros., niem., fr. pl
dc.identifier.weblink http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_5_2011/693Iniewicz__PP5_11.pdf pl
dc.abstract.pl Cel: W artykule zaprezentowane zostały badania dotyczące wzorów przywiązania i lęku u adolescentów z diagnozą mieszanych zaburzeń zachowania i emocji. Metoda: Obydwie grupy, zarówno kliniczna jak i kontrolna były badane kwestionariuszem Parental Bonding Instrument oraz STAI. Pierwszy z nich bada style rodzicielskiego przywiązania w percepcji nastolatków. Składa się on z dwóch skal: opieka i kontrola. Drugi kwestionariusz mierzy poziom lęku jako stanu i jako cechy. Wyniki: Badania pokazały, że adolescenci z grupy klinicznej odbierają swoich rodziców jako mniej opiekuńczych w porównaniu z grupą kontrolną. Stwierdzono u nich również wyższy poziom lęku, zarówno jako stanu jak i cechy. Wnioski: Podstawowy wniosek, który można wysunąć dotyczy różnic pomiędzy grupami w funkcjonowaniu rodziny - adolescenci z grupy klinicznej odbierają swoich rodziców jako mniej opiekuńczych, co może wpływać na pojawianie się zachowań, których celem doświadczenie większego poczucia bezpieczeństwa. pl
dc.abstract.en Aim. The paper presents results of research concerning attachment patterns and anxiety in adolescents suffering from mixed disorders of conduct and emotions. Method. Both clinical and control group completed the Parental Bonding Instrument and State-Trait Anxiety Inventory. The first questionnaire measures parental style as perceived by the child, it consists of two scales: care and control. The second one the temporary condition of "state anxiety" and the more general and long-standing quality of "trait anxiety". Results. The study revealed that adolescents from the clinical group perceive their parents as less protective than the control. Adolescents from the clinical group revealed also a higher level of anxiety, both as a state and as a trait. Conclusions. The basic conclusion is that there are differences between groups in family functioning – adolescents from the clinical group received less protection from parents, which may influence their behaviours aimed at providing them more safety. pl
dc.subject.pl zaburzenia zachowania i emocji pl
dc.subject.pl przywiązanie pl
dc.subject.pl lęk jako stan pl
dc.subject.pl lęk jako cecha pl
dc.subject.en mixed disorders of conduct and emotions pl
dc.subject.en attachment pl
dc.subject.en state anxiety pl
dc.subject.en trait anxiety pl
dc.description.volume 55 pl
dc.description.number 5 pl
dc.identifier.eissn 2391-5854 pl
dc.title.journal Psychiatria Polska pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-10-17 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2011 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska