Jagiellonian University Repository

Label-free infrared spectroscopy and imaging of single phospholipid bilayers with nanoscale resolution

Label-free infrared spectroscopy and imaging of ...

Show full item record

dc.contributor.author Cernescu, Adrian pl
dc.contributor.author Szuwarzyński, Michał [SAP14004038] pl
dc.contributor.author Kwolek, Urszula [SAP14006777] pl
dc.contributor.author Wydro, Paweł [SAP11018949] pl
dc.contributor.author Kępczyński, Mariusz [SAP11015411] pl
dc.contributor.author Zapotoczny, Szczepan [SAP11115745] pl
dc.contributor.author Nowakowska, Maria [SAP11005597] pl
dc.contributor.author Quaroni, Luca [SAP14026596] pl
dc.date.accessioned 2019-01-21T07:54:50Z
dc.date.available 2019-01-21T07:54:50Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0003-2700 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66342
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Label-free infrared spectroscopy and imaging of single phospholipid bilayers with nanoscale resolution pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 10179-10186 pl
dc.identifier.weblink https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.analchem.8b00485 pl
dc.description.volume 90 pl
dc.description.number 17 pl
dc.description.publication 0,9 pl
dc.identifier.doi 10.1021/acs.analchem.8b00485 pl
dc.identifier.eissn 1520-6882 pl
dc.title.journal Analytical Chemistry pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-01-18 pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa