Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Assembly of helicene-capped N,P,N,P,N-helicands within Cu^{I} helicates : impacting chiroptical properties by ligand-ligand charge transfer

Assembly of helicene-capped N,P,N,P,N-helicands ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Vreshch, Volodimir pl
dc.contributor.author El Sayed Moussa, Mehdi pl
dc.contributor.author Nohra, Brigitte pl
dc.contributor.author Srebro-Hooper, Monika [SAP13036569] pl
dc.contributor.author Vanthuyne, Nicolas pl
dc.contributor.author Roussel, Christian pl
dc.contributor.author Autschbach, Jochen pl
dc.contributor.author Crassous, Jeanne pl
dc.contributor.author Lescop, Christophe pl
dc.contributor.author Réau, Régis pl
dc.date.accessioned 2015-05-06T12:06:56Z
dc.date.available 2015-05-06T12:06:56Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1433-7851 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/6631
dc.language eng pl
dc.title Assembly of helicene-capped N,P,N,P,N-helicands within Cu^{I} helicates : impacting chiroptical properties by ligand-ligand charge transfer pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1968-1972 pl
dc.description.additional Na publikacji autorka Srebro-Hooper Monika podpisana jako Srebro Monika. pl
dc.description.volume 52 pl
dc.description.number 7 pl
dc.identifier.doi 10.1002/anie.201207251 pl
dc.identifier.eissn 1521-3773 pl
dc.title.journal Angewandte Chemie. International Edition pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Chemii Teoretycznej im. K. Gumińskiego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2013 A]: 45


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach