Jagiellonian University Repository

Asthmatic bronchial fibroblasts demonstrate enhanced potential to differentiate into myofibroblasts in culture

pcg.skipToMenu

Asthmatic bronchial fibroblasts demonstrate enhanced potential to differentiate into myofibroblasts in culture

Show full item record

dc.contributor.author Michalik, Marta [SAP11010016] pl
dc.contributor.author Pierzchalska, Małgorzata pl
dc.contributor.author Legutko, Agnieszka pl
dc.contributor.author Ura, Marcin pl
dc.contributor.author Ostaszewska, Anna pl
dc.contributor.author Soja, Jerzy pl
dc.contributor.author Sanak, Marek [SAP20001048] pl
dc.date.accessioned 2019-01-17T10:26:50Z
dc.date.available 2019-01-17T10:26:50Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 1234-1010 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66133
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode *
dc.title Asthmatic bronchial fibroblasts demonstrate enhanced potential to differentiate into myofibroblasts in culture pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical BR194-201 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. BR200-201 pl
dc.identifier.weblink https://www.medscimonit.com/download/index/idArt/869704 pl
dc.subject.en human bronchial fibroblasts pl
dc.subject.en myofibroblasts pl
dc.subject.en transforming growth factor beta pl
dc.subject.en asthma pl
dc.description.volume 15 pl
dc.description.number 7 pl
dc.identifier.eissn 1643-3750 pl
dc.title.journal Medical Science Monitor pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-01-17 pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii : Zakład Biologii Komórki pl
dc.affiliation Wydział Lekarski pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 869704 pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa