Jagiellonian University Repository

W świecie, ale nie ze świata : o fenomenie brata Józefa Żarnowieckiego

pcg.skipToMenu

W świecie, ale nie ze świata : o fenomenie brata Józefa Żarnowieckiego

Show full item record

dc.contributor.author Sagało, Monika [USOS125872] pl
dc.date.accessioned 2019-01-17T09:43:03Z
dc.date.available 2019-01-17T09:43:03Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2082-8578 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66125
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode *
dc.title W świecie, ale nie ze świata : o fenomenie brata Józefa Żarnowieckiego pl
dc.title.alternative In the world, but not of it : the phenomenon of Brother Józef Żarnowiecki pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 77-98 pl
dc.abstract.pl Artykuł ukazuje brata Józefa Żarnowieckiego (1913-2003) i ma na celu zachowanie pamięci o jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Brat Józef przez ponad pół wieku wiódł ascetyczny żywot w kalwaryjskim sanktuarium. Ponieważ nie udało się zgromadzić o bracie Józefie zbyt wielu informacji z powodu jego skrytości, w pracy oparto się głównie na kilku publikacjach (artykule o kalwaryjskich pustelnikach, wywiadzie udzielonym przez brata Józefa, filmie dokumentalnym "Pasja"). Wizerunek brata Józefa wyłania się również ze świadectw pielgrzymów, pamiętających go osobiście. Ich wypowiedzi stanowią dodatkowe źródło informacji, jak brat Józef był postrzegany i jak wpływał na innych. Z przywołanych w artykule świadectw wyłania się postać skromnego, ubogiego człowieka, przemierzającego z nisko pochyloną głową dróżki, pogrążonego w głębokiej modlitwie. Swoją pełną pokory postawą przykuwał uwagę pielgrzymów, którzy chętnie obdarowywali go drobnymi datkami i prosili o modlitwę w różnych intencjach. W ich pamięci zapisał się przede wszystkim jako cichy pustelnik, "dziad" kalwaryjski. pl
dc.subject.pl asceta pl
dc.subject.pl pustelnik pl
dc.subject.pl Józef Żarnowiecki pl
dc.subject.pl Kalwaria Zebrzydowska pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.identifier.doi 10.18290/rkult.2018.9.2-5 pl
dc.identifier.eissn 2544-5219 pl
dc.title.journal Roczniki Kulturoznawcze pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa