Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Multifunctionality in bimetallic Ln^{III}[W^{V}(CN)_{8}]^{3-} (Ln=Gd, Nd) coordination helices : optical activity, luminescence, and magnetic coupling

Multifunctionality in bimetallic Ln^{III}[W^{V}(CN ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Chorąży, Szymon [SAP14016208] pl
dc.contributor.author Nakabayashi, Koji pl
dc.contributor.author Arczyński, Mirosław [USOS144799] pl
dc.contributor.author Pełka, Robert pl
dc.contributor.author Ohkoshi, Shin-ichi pl
dc.contributor.author Sieklucka, Barbara [SAP11009399] pl
dc.date.accessioned 2015-05-06T08:25:36Z
dc.date.available 2015-05-06T08:25:36Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0947-6539 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/6611
dc.language eng pl
dc.title Multifunctionality in bimetallic Ln^{III}[W^{V}(CN)_{8}]^{3-} (Ln=Gd, Nd) coordination helices : optical activity, luminescence, and magnetic coupling pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 7144-7159 pl
dc.description.volume 20 pl
dc.description.number 23 pl
dc.identifier.doi 10.1002/chem.201304772 pl
dc.identifier.eissn 1521-3765 pl
dc.title.journal Chemistry : a European Journal pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Chemii Nieorganicznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2014 A]: 40


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach