Jagiellonian University Repository

Extradermal melanin transfer? : lack of macroscopic spleen melanization in old C57BL/6 mice with de-synchronized hair cycle

pcg.skipToMenu

Extradermal melanin transfer? : lack of macroscopic spleen melanization in old C57BL/6 mice with de-synchronized hair cycle

Show full item record

dc.contributor.author Michalczyk-Wetula, Dominika [SAP13902344] pl
dc.contributor.author Popik, Małgorzata [USOS57812] pl
dc.contributor.author Salwinski, Aleksander pl
dc.contributor.author Płonka, Przemysław [SAP11015581] pl
dc.date.accessioned 2019-01-17T09:19:53Z
dc.date.available 2019-01-17T09:19:53Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 0001-527X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66116
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Extradermal melanin transfer? : lack of macroscopic spleen melanization in old C57BL/6 mice with de-synchronized hair cycle pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 343-353 pl
dc.description.additional Artykuł stanowi pokłosie konferencji XXVI Winter School "Molecule interactions in health and disease", która odbyła się w Zakopanem w dniach 21-26.02.2009 pl
dc.identifier.weblink http://www.actabp.pl/pdf/2_2009/343.pdf pl
dc.identifier.weblink https://ojs.ptbioch.edu.pl/index.php/abp/article/view/2467 pl
dc.subject.en ageing pl
dc.subject.en Fontana-Masson staining pl
dc.subject.en hair cycle pl
dc.subject.en lipofuscin pl
dc.subject.en melanin degradation pl
dc.subject.en spleen melanosis pl
dc.description.volume 56 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.eissn 1734-154X pl
dc.title.journal Acta Biochimica Polonica pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-01-17 pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii : Zakład Biofizyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska