Jagiellonian University Repository

Bezpieczeństwo energetyczne Kazachstanu w dobie kryzysu

pcg.skipToMenu

Bezpieczeństwo energetyczne Kazachstanu w dobie kryzysu

Show full item record

dc.contributor.author Morawska, Ewelina [USOS148430] pl
dc.date.accessioned 2019-01-17T09:00:56Z
dc.date.available 2019-01-17T09:00:56Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1896-8848 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66107
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Bezpieczeństwo energetyczne Kazachstanu w dobie kryzysu pl
dc.title.alternative Energy security of Kazakhstan in the time of crisis pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 248-259 pl
dc.identifier.weblink http://www.rocznikbezpieczenstwa.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/RBM/RBM_artykuly/RBM_2018_01_20.pdf pl
dc.abstract.pl Bezpieczeństwo energetyczne Kazachstanu bazuje na eksporcie ropy naftowej. Państwo to jest bogate w złoża surowców energetycznych, dąży do zapewnienia stabilnych kierunków zbytu. Ten drugi przypadek stanowi Kazachstan. Władze w Astanie oparły wzrost gospodarczy na rozwoju przemysłu surowcowego. Celem opracowania jest ukazanie, w jaki sposób na bezpieczeństwo energetyczne Kazachstanu wpłynęły dwa czynniki: kryzys na światowym rynku paliw spowodowany spadkiem cen na surowce oraz sankcje nałożone na Rosję przez Zachód. Przedstawione zostaną również możliwości alternatywne działania oraz kierunki zbytu ropy naftowej. pl
dc.abstract.en State's Energy security can be examined in two aspect. If a countries does not own any natural resources, it is crucial to provide permanent and secure supplies of those resources. In the case when state is rich in energy resources there are attempts to secure stable sales direction. The second case is illustrated by Kazakhstan. The authorities is Astana based the economic growth on the development of resource industry. The aim goal of this study is to show the impact of two factors on Kazakhstan's energy security: the crisis on the world fuel market caused by the fall of resources prices as well as the sanctions put on Russia by the West. Possibilities of alternative actions and directions of selling petroleum have been also presented. pl
dc.subject.pl bezpieczeństwo energetyczne pl
dc.subject.pl Rosja pl
dc.subject.pl Kazahstan pl
dc.subject.pl sankcje pl
dc.subject.pl Unia Europejska pl
dc.subject.pl ropa naftowa pl
dc.subject.en energy security pl
dc.subject.en Kazakhstan pl
dc.subject.en Russia pl
dc.subject.en sanctions pl
dc.subject.en European Union pl
dc.subject.en oil pl
dc.subject.en crisis pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 2450-3436 pl
dc.title.journal Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-17 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska