Jagiellonian University Repository

Słowo i obraz w sztuce outsiderów

Słowo i obraz w sztuce outsiderów

Show full item record

dc.contributor.author Gierowski, Piotr [SAP11019085] pl
dc.date.accessioned 2019-01-16T12:15:01Z
dc.date.available 2019-01-16T12:15:01Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1230-6142 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66048
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Słowo i obraz w sztuce outsiderów pl
dc.title.alternative Word and image in the art of outsiders pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 17-24 pl
dc.abstract.pl Artykuł stanowi próbę analizy relacji pomiędzy słowem a obrazem w sferze tzw. sztuki outsiderów (outsider art, art brut). Autor analizuje sposób wykorzystania elementów pisma w kompozycjach plastycznych wybranych twórców (Władysław Grygny, Zdeněk Košek, Iwona Mysera), zwracając przy tym uwagę na różnorodne procesy i przeobrażenia, jakim medium to ulega w opisywanych pracach oraz próbując wskazać w tym kontekście cechy swoiste tej sfery twórczości artystycznej. Zaplecze metodologiczne pracy tworzą koncepcje i pojęcia takie jak: zamierzoność i niezamierzoność (Jan Mukařovský), semiotyczność (Julia Kristeva), wizualność (Georges Didi-Huberman), bezkształtność i ornament. pl
dc.abstract.en An attempted analysis of relations between the word and the image in the domain of outsider art or art brut. The author considered the manner in which elements of writings were applied in artistic compositions by selected authors (Władysław Grygny, Zdeněk Košek, Iwona Mysera), while at the same time drawing attention to assorted processes and transformations to which this medium succumbs in the described works and trying to indicate within this context features specific for this particular sphere of artistic activity. The methodological foundation of the study is composed of such conceptions as: the intentional and the non-intentional (Jan Mukařovský), the semiotic (Julia Kristeva), visuality (Georges Didi-Huberman), shapelessness, and ornament. pl
dc.subject.pl outsider art pl
dc.subject.pl art brut pl
dc.subject.pl Władysław Grygny pl
dc.subject.pl Zdeněk Košek pl
dc.subject.pl Iwona Mysera pl
dc.subject.pl zamierzoność pl
dc.subject.pl niezamierzoność pl
dc.subject.pl semiotyczne pl
dc.subject.pl wizualność pl
dc.subject.pl bezkształtność pl
dc.subject.pl ornament pl
dc.subject.en outsider art pl
dc.subject.en art brut pl
dc.subject.en Władysław Grygny pl
dc.subject.en Zdeněk Košek pl
dc.subject.en Iwona Mysera pl
dc.subject.en the intentional pl
dc.subject.en the non-intentional pl
dc.subject.en the semiotic pl
dc.subject.en visuality pl
dc.subject.en shapelessness pl
dc.subject.en ornament pl
dc.description.volume 72 pl
dc.description.number 4 (323) pl
dc.description.publication 1,0 pl
dc.title.journal Konteksty pl
dc.title.volume Antropologia obrazu : obraz, opowieść pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Gierowski, Piotr: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Słowiańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
.pointsMNiSW [2018 C]: 15


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)