Jagiellonian University Repository

Polsko-ukraińskie związki leksykalne w zakresie obrzędowości weselnej w gwarach okolic Przemyśla

pcg.skipToMenu

Polsko-ukraińskie związki leksykalne w zakresie obrzędowości weselnej w gwarach okolic Przemyśla

Show full item record

dc.contributor.author Kwaśnicka-Janowicz, Agata [SAP11018469] pl
dc.date.accessioned 2019-01-16T08:01:31Z
dc.date.available 2019-01-16T08:01:31Z
dc.date.issued 2005 pl
dc.identifier.isbn 83-919814-8-7 pl
dc.identifier.isbn 978-83-919814-8-1 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/65973
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Polsko-ukraińskie związki leksykalne w zakresie obrzędowości weselnej w gwarach okolic Przemyśla pl
dc.title.alternative Polish-Ukrainian lexical relations in the field of wedding ceremonies in the dialects of the vicinity of Przemyśl pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda pl
dc.description.physical 167 pl
dc.description.additional Bibliogr. pl
dc.abstract.pl Opis systemu leksykalnego gwary funkcjonującej na styku dwóch kultur stanowi przedmiot nie tylko analizy językoznawczej. Kontakty międzykulturowe, których obraz zawarty został w języku społeczności wiejskiej osiedlonej na pograniczu polsko-ukraińskim, stale ten językowy obraz determinują, stanowiąc jednocześnie wskazówkę do rozwiązania wielu problemów natury językoznawczej. Aby lepiej zrozumieć specyfikę kontaktów językowych polsko-ukraińskich w gwarach okolic Przemyśla, pełny opis systemu leksykalnego musi zostać przeprowadzony wraz z jednoczesną analizą procesów przenikania się dwóch odrębnych kultur, a relacja język-kultura musi zostać potraktowana jako równorzędna, wzajemnie warunkująca się całość. Stąd też w niniejszym opracowaniu, oprócz tradycyjnego opisu dialektologicznego, wykorzystywane są elementy lingwistyki kulturowej, przyjmującej, że do badań związków między językiem a kulturą, język jest ich warunkiem wstępnym, interpretatorem i interpretantem zawierającym jej najistotniejsze treści (ze wstępu). pl
dc.subject.pl polsko-ukraińskie związki leksykalne pl
dc.subject.en Polish-Ukrainian lexical relations pl
dc.description.publication 9,5 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Języka i Dialektologii pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)