Jagiellonian University Repository

Metafory losu : o współczesnej literaturze polskiej

pcg.skipToMenu

Metafory losu : o współczesnej literaturze polskiej

Show full item record

dc.contributor.author Gawliński, Stanisław [SAP11011335] pl
dc.date.accessioned 2019-01-16T07:58:46Z
dc.date.available 2019-01-16T07:58:46Z
dc.date.issued 2005 pl
dc.identifier.isbn 83-7188-812-0 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7188-812-0 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/65967
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Metafory losu : o współczesnej literaturze polskiej pl
dc.title.alternative Metaphors of fate : about contemporary Polish literature pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 179, [5] pl
dc.abstract.pl Metafory losu - tak zatytułowana książka tylko formalnie jest zbiorem szkiców traktujących o wybranych problemach współczesnej literatury polskiej. Jednak w najgłębszym zamyśle ich autora są one dwojako zespolone w taki sposób, że tworzą programowo otwarty zarys monografii jednego, lecz niemal obsesyjnego motywu dzieł literackich, które zostały napisane w Polsce i na obczyźnie w ciągu minionych kilkudziesięciu lat. Motywem tym jest los stale obecny w najrozmaitszych wariantach stylistycznych i fabularnych konfiguracjach powieści Tadeusza Konwickiego, Henryka Grynberga, Artura Sandauera oraz metaliterackich dyskursach Czesława Miłosza i Witolda Gombrowicza. Warto przy tym zwrócić uwagę na swoistą specyfikację owych motywów. O ile Grynberg i Sandauer konsekwentnie obrazuję tragizm losów żydowskich, to Miłosz i Gombrowicz, a przede wszystkim Konwicki meandry losu polskiego. pl
dc.subject.pl współczesna literatura polska pl
dc.subject.en contemporary Polish literature pl
dc.description.publication 11 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)