Jagiellonian University Repository

"Przejeżdżając przez Wołyń, pocieszyło się moje serdce widokami starożytnych zamków..." - generał Franciszek Dzierżykraj-Morawski i Wołyń

pcg.skipToMenu

"Przejeżdżając przez Wołyń, pocieszyło się moje serdce widokami starożytnych zamków..." - generał Franciszek Dzierżykraj-Morawski i Wołyń

Show full item record

dc.contributor.author Kowalewska, Marta [SAP14009267] pl
dc.contributor.editor Man'ko, Mykola pl
dc.contributor.editor Danyluk, Marìâ pl
dc.contributor.editor Pozìhovska, Svìtlana pl
dc.contributor.editor Bondarčuk, Volodymyr pl
dc.contributor.editor Glušman, Tetâna pl
dc.date.accessioned 2019-01-15T17:20:29Z
dc.date.available 2019-01-15T17:20:29Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/65929
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title "Przejeżdżając przez Wołyń, pocieszyło się moje serdce widokami starożytnych zamków..." - generał Franciszek Dzierżykraj-Morawski i Wołyń pl
dc.title.alternative "When I was travelling through Volhynia, my heart filled with joy at the sight of the old castles..." - general Franciszek Dzierżykraj-Morawski and Volhynia pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Ostrog : Deržavnij ìstoriko-kulʹturnij zapovìdnik m. Ostrozʹkij pl
dc.pubinfo : Ostrozʹke naukovo-kraêznavče tovaristvo "Spadŝina" ìmenì knâzìv Ostrozʹkih pl
dc.description.physical 240-244 pl
dc.description.additional Red. podpisani na pub.: Манько Микола, Данилюк Марія, Позіховська Світлана, Бондарчук Володимир, Глушман Тетяна. Pub. nie posiada nr ISBN pl
dc.abstract.pl Artykuł dotyczy podróży Franciszka Dzierżykraj- Morawskiego na Wołyń i twórczości związanej z Wołyniem. pl
dc.abstract.en This article is about travelings of Franciszek Dzierżykraj-Morawski to Volhynia and his poetry related with Volhynia. pl
dc.subject.pl Franciszek Dzierżykraj-Morawski pl
dc.subject.pl bajka pl
dc.subject.pl Wołyń pl
dc.subject.pl Kajetan Morawski pl
dc.subject.pl Werbcze pl
dc.subject.pl Stepań pl
dc.subject.pl Stydynie pl
dc.subject.pl Sławuta pl
dc.subject.pl Byron pl
dc.subject.pl Worcellowie pl
dc.subject.pl Maria Sanguszko pl
dc.subject.en Franciszek Dzierżykraj-Morawski pl
dc.subject.en Volhynia pl
dc.subject.en fabulist pl
dc.subject.en Kajetan Morawski pl
dc.subject.en Byron pl
dc.subject.en family Worcell pl
dc.subject.en Maria Sanguszko pl
dc.subject.en Werbcze (Verbče) pl
dc.subject.en Stepań (Stepan) pl
dc.subject.en Stydynie pl
dc.subject.en Sławuta (Slavuta) pl
dc.subject.en Byron pl
dc.description.volume 10 pl
dc.description.publication 0,3 pl
dc.description.conftype international pl
dc.title.container Острозький краєзнавчий збірник = Ostroz'kyj kraêznavčyj zbìrnyk pl
dc.language.container ukr pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference XV Наукова конференція "Острозькі краєзнавчі читання" = XV Naukova konferencìâ "Ostroz'kì kraêznavčì čytannâ"; 2018-11-22; 2018-11-22; Ostróg; Ukraina; ; ; ; pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.sourceinfo liczba autorów 30; liczba stron 272; liczba arkuszy wydawniczych 18; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)