Jagiellonian University Repository

Kumasz po lembersku? : o socjolekcie przestępczym polszczyzny przedwojennego Lwowa

pcg.skipToMenu

Kumasz po lembersku? : o socjolekcie przestępczym polszczyzny przedwojennego Lwowa

Show full item record

dc.contributor.author Rak, Maciej [SAP11019413] pl
dc.contributor.editor Gricenko, Pavlo pl
dc.contributor.editor Hobzej, Natalìâ pl
dc.date.accessioned 2019-01-15T16:41:59Z
dc.date.available 2019-01-15T16:41:59Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 966-02-2707-8 (seria) pl
dc.identifier.isbn 978-966-02-2707-1 (seria) pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/65923
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Kumasz po lembersku? : o socjolekcie przestępczym polszczyzny przedwojennego Lwowa pl
dc.title.alternative Kumasz po lembersku? : on the criminal sociolect in the Polish language of pre-war Lviv pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo L'vìv : Іnstitut ukraïnoznavstva ìmenì Ì. Krip'âkeviča NAN Ukraïni pl
dc.description.physical 430-438 pl
dc.description.additional Red. podpisani na pub.: Гриценко Павло, Хобзей Наталія. Brak ISBN dla t. 10 pl
dc.abstract.pl Artykuł dotyczy socjolektu przestępczego polszczyzny przedwojennego Lwowa. Podstawą materiałową jest tu niepublikowany wcześniej rękopis S. Udzieli z r. 1892 pt. Żargon złodziejski we Lwowie. Zebrane przez Udzielę słownictwo zostało poddane analizie semantycznej i formalnej. Zestawienie z innymi zbiorami leksyki przestępczej ujawniło, że również w Żargonie złodziejskim we Lwowie znalazły się nienotowane gdzie indziej nowości leksykalno-semantyczne. pl
dc.abstract.en This article applies the the Slang of Thieves in the Polish Language of the Pre-war Lviv. The basis material is here previously unpublished manuscript S. Udziela of the year 1892 Jargon of Thieves in Lviv. Collected by Udziela vocabulary has undergone semantic and formal analysis. Summary of other criminal lexical sets revealed that even in Jargon of Thieves in Lviv included elsewhere unlisted new lexical-semantic. pl
dc.subject.pl żargon złodziejski pl
dc.subject.pl polszczyzna przedwojennego Lwowa pl
dc.subject.en Slang of Thieves pl
dc.subject.en Polish Language of the Pre-war Lviv pl
dc.description.volume 10 pl
dc.description.publication 0,56 pl
dc.title.container Діалектологічні студіï : традиціï і новаторство = Dìalektologìčnì studìï : tradicìï ì novatorstvo pl
dc.language.container ukr pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Języka i Dialektologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)