Jagiellonian University Repository

Ewolucja krajobrazu okolic góry św. Wawrzyńca w Kałdusie, od okresu atlantyckiego do czasów współczesnych

pcg.skipToMenu

Ewolucja krajobrazu okolic góry św. Wawrzyńca w Kałdusie, od okresu atlantyckiego do czasów współczesnych

Show full item record

dc.contributor.author Luc, Małgorzata [SAP11019427] pl
dc.contributor.author Szmańda, Jacek B. pl
dc.date.accessioned 2019-01-15T14:03:08Z
dc.date.available 2019-01-15T14:03:08Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0065-1249 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/65911
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Ewolucja krajobrazu okolic góry św. Wawrzyńca w Kałdusie, od okresu atlantyckiego do czasów współczesnych pl
dc.title.alternative Landscape evolution in the St. Lawrence Mount area in Kałdus, between the Atlantic period and contemporary times pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 39-51 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 49-51 pl
dc.identifier.weblink http://ojsltn.uni.lodz.pl/index.php/AGL/article/view/206/180 pl
dc.identifier.weblink http://ojsltn.uni.lodz.pl/index.php/AGL/article/view/206 pl
dc.subject.pl wczesnośredniowieczny zespół osadniczy pl
dc.subject.pl rekonstrukcja krajobrazu pl
dc.subject.pl Dolina Fordońska pl
dc.subject.pl Pojezierze Chełmińskie pl
dc.subject.en early medieval settlement complex pl
dc.subject.en landscape reconstruction pl
dc.subject.en Fordon Valley pl
dc.subject.en Chelmno Lakeland pl
dc.description.number 107 pl
dc.identifier.doi 10.26485/AGL/2018/107/3 pl
dc.identifier.eissn 2451-0319 pl
dc.title.journal Acta Geographica Lodziensia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-15 pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa